Content1 | col1

Har du husket å betale for spillerlisens?

Lisens til Norges Ishockeyforbund er ett personlig anliggende – og har ikke noe med klubben du er medlem av å gjøre.
IHK har dog tidligere sendt ut en «har du husket å» -e-post om dette. Nå følger vi opp med denne nettartikkelen.

Frist for betaling av lisens var 31. august.

Lisensen må være betalt før man kan trene og spille kamper. Dette gjelder også treningskamper. Fristen for å betale var 31. august 2016.

Betaling av lisens gjelder for alle født 2004 eller før (altså U13 -->). De som er yngre en dette har også lisens, men denne er gratis.

 

Alle som har registrert riktig epost adresse i "Min Idrett" (www.minidrett.no) har fått tilsendt e-mail med lisens- og betalingsinformasjon først i juni.

Finner man ikke mailen kan man logge på i min idrett og hente ut dette derfra. Sjekk da også om rett epost adresse er registrert på spilleren, da dette kan være grunnen til at man ikke har fått e-post. Rett opp hvis nødvendig!

 

Ring idrettens support dersom du har problemer med å logge inn på minidrett.no eller opplever andre problemer. Telefonnummer og mail står nederst i høyre hjørne når du kommer inn på siden.

 

Lagledelse for hvert lag skal oppdatere ett register med alle spillere man skal bruke i sesongen. Dette gjøres i Turneringsadmin før sesongoppstart (informasjon om dette får lagleder fra NIHF når serieoppsett sendes ut). Når lagleder legger inn spiller i Turneringsadmin vil det fremkomme hvem som ikke har betalt.
Disse får følgelig ikke spille eller trene. Ved brudd på dette vil det bli utstedt bøter av NIHF. Dette er ikke noe klubb dekker.

DERFOR ER DET VIKTIG å forsikre deg om at lisens er betalt!!

Informasjon fra Norges Ishockeyforbund om lisens: https://www.hockey.no/forbundet/lisens-og-forsikring/lisens-og-forsikring1/

 

Ofte stilte spørsmål: https://www.hockey.no/forbundet/lisens-og-forsikring/lisens-og-forsikring1/ofte-stilte-sporsmal/

 

Her melder man inn skader: https://lisens.idrettshelse.no/hockey.php

 

Tidligere nettsak fra Christer Nordby: http://www.ihksparta.no/?ItemID=4999