Content1 | col1

Hva dekker forsikringen/lisensen?

<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field ImageText2. Check your template! --></pre>

Det er sjelden skader i barneidretten i ishockey, men når uhellet først er ute er det greit å vite hva forsikringen dekker. Det gjelder også for eldre (lisensierte) spillere.

Alle barn til og med 12 år, som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret.

Alle lisensierte spillere i ishockey er også forsikret, her kan man velge mellom grunnlisens eller utvidet lisens.

 

Men hva dekker egentlig forsikringen? Det kan du lese mer om her:

 

Barneidrett: Vilkår og forsikringsbevis HER.

Lisensiert: Vilkår og forsikringsbevis HER.