Content1 | col1

Forsikring og skader - Hvordan melde inn?

Alle spillere som er medlem/lisensiert er forsikret. I barneidrettsalderen er det If man melder inn en eventuell skade til, mens skader hos lisensierte spillere skal meldes til Gjensidige.

Les mer om forsikringene og innmelding av skade HER.