Content1 | col1

Årets spiller og årets frivillige

<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field ImageText2. Check your template! --></pre>
Det nærmer seg årsmøtet og der ønsker klubben som vanlig å hedre en spiller og en frivillig for innsatsen.
Kandidater sendes til [email protected] senest 10. mai 2013.
 
Følgende kriterier skal legges til grunn:
 
ÅRETS SPILLER HAR
  • utmerket seg sportslig, for eksempel med stor framgang
  • stor treningsiver
  • utvist gode holdninger gjennom hele sesongen både på og utenfor isen
  • tatt sosialt ansvar og vært omgjengelig
  • vært en bra kamerat for alle
 
ÅRETS FRIVILLIGE HAR
  • utmerket seg med positivitet og lyst til å bidra for klubben
  • vært lojal mot klubben
  • stilt opp for klubben, bydd på seg selv og oppmuntret andre
  • skapt trivsel og glede
  • vist seg å være en som aldri gir opp

Vi håper å motta mange velbegrunnede forslag!