Content1 | col1

Daglig leders kalender

Flere medlemmer har etterspurt en oversikt over når daglig leder, Elly Karlsen, er å treffe på kontoret.
Å være daglig leder, spesielt i en idrettsklubb, er en jobb som krever stor grad av fleksibilitet. Men for å imøtekomme medlemmenes ønske har Elly og styret kommet frem til en løsning vi tror er god for alle.

Vi publiserer derfor Ellys kalender her på klubbens nettside. Den finnes HER, under fanen Kontakt oss, Daglig leder og Kalender.

Denne uken er allerede på plass, og den vil fylles opp etterhvert de nærmeste dagene. Det vil være mulig å se når Elly er tilstede på kontoret, når hun er opptatt i møter og ikke minst vil vi få et innblikk i hvor mange timer hun faktisk jobber for klubben i våre hjerter.

På denne måten kan medlemmene sjekke om hun er tilstede på kontoret, om man ønsker å treffe henne. Vi minner også om at Elly er tilgjengelig på mobil utenfor kontortidene.

Styret mener dette er en god løsning. Vi takker Elly for velvilligheten, og ser frem mot en mer oversiktlig hverdag for både henne og medlemmene.