Content1 | col1

Sosialt med felles kveldsmat

En gang i mellom koser vi oss med et felles måltid før eller etter trening.

Vi har en flott foreldregruppe som støtter og bidrar på alle mulige måter. En av dem er å lage mat til våre fellesmåltider, noe jentene setter stor pris på.