Content1 | col1

Nyhetsbrev fra styreleder

<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field ImageText2. Check your template! --></pre>

Hvem, hva, hvor og når? -Og hva skjer til ”neste år”? Inneværende sesong skrider frem og nærmer seg slutten. Vi er dog langt i fra klare til verken å sette punktum eller strek. Barna, ungdommen, trenere, klubben og foreldrene skal enda igjennom treninger, kamper, cuper og sluttspill – på is. Heldigvis. Men, det er noe med februarmørket som gjør at vi alle ser frem imot vår og sommer – og neste sesong. ”Hva skjer egentlig neste sesong”?

Det er forståelig at spørsmålet kommer. Det samme skjer hvert eneste år. –Riktig nok tidligere og tidligere, men det er de samme spørsmålene som kommer; Hva er opplegget for neste år?, stiller vi lag i alle årsklasser?, hvem blir og hvem går videre?, hvem blir trener?

At spørsmålene kommer er et sunnhetstegn! Vårt totale miljø ønsker det samme. Barna, ungdommen, trenere, klubb og foreldre, ikke alltid nødvendigvis i denne rekkefølgen, men dog; vi ønsker det samme: trygghet og en reell mulighet for utvikling.

Hva som skjer til neste sesong er spørsmål som opptar veldig mange i klubben – på alle alderstrinn. Alvorlighetsgraden øker dog med årsklassene. Posisjoneringen og konkurransen blir mer og mer alvorlig, både på (i) og utenfor garderoben og banen.

Skole skal også tilpasses mer og mer. For noen; skreddersys.

For de eldste årsklassene spisses ønsket, behovet og behov for trygghet, lederskap og innhold enda mer. ”Hva kan klubben tilby for at jeg, min sønn eller datter, skal bli best mulig og komme lengst mulig, innenfor hockey`n”?

Klubbforvaltning og utvikling er uhyre spennende. Undertegnede er en av de heldige, som får lov til å bidra direkte til dette. Men, noen ganger er dette arbeidet også litt frustrerende. Frustrerende først og fremst av hensyn til tid. Behovet for å komme i mål med avklaringer, planer og mål er muligens enda mer presserende for de av oss som arbeider direkte opp mot dette?

Klubbforvaltning handler om å opprettholde, trygge og tydeliggjøre hva vi faktisk har. IHK Sparta Sarpsborg er en klubb som har veldig mye. Forutsetningene for å kunne lykkes i vår klubb er store. Rammebetingelsene og fasilitetene er gode, og innholdet er jevnt over veldig bra. Det samme er lederskapet. Mulighetene for et solid treningsarbeid, i trygge omgivelser, er mer enn til stede. Å utnytte mulighetene fullt ut, er opp til hver enkelt ungdom. Klubben oppfordrer alle til ikke bare å se seg rundt, men også å rette fokuset mot seg selv. Rammebetingelser, innhold og lederskap er selvsagt viktig. Til syvende og sist handler det dog om hvilken innsats og kvalitet i treningsarbeidet du selv er villig til å ta!

 

Klubbforvaltning har også de senere årene handlet veldig mye om organisering av alt som er rundt kjernen i virksomheten, som er utvikling av barn og unge. Selve bedriften IHK Sparta Sarpsborg, har vært igjennom en lang og omstendig omstillingsprosess. Det har tatt tid og krefter. Vi er ikke i mål, men har kommet veldig langt på vei.

Klubbutvikling. Endelig har vi kommet til en fase hvor vi har hatt anledning til å arbeide med utvikling. Dette har pågått gjennom hele høsten og vinteren. Vi nærmer oss mål også her.

Det første området vi har tatt tak i og arbeidet veldig hardt med, er en sportslig plan for klubben. Hvordan klubben ser for seg utvikling fra skøyte- og hockeyskolen og helt frem til A-laget. Dette skal bli en tydelig plan, men vi har til hensikt å bevare alt det gode klubben har ”liggende i vegga” og i ”ryggraden til enkelte”. Så har vi til hensikt å strukturere og fordele denne utviklingstrappen på alderstrinn, slik at klubbens plan for utvikling blir mindre personavhengig på mellomledernivå. Sportsplanen skal omfavne tre viktige hovedområder; hockeyutvikling, fysisk utvikling, samt klubbens sportslige regelverk.

Faren ved ethvert planverk er at det ikke blir tatt i bruk. –At det havner i en skuff og ikke blir fulgt. For at klubben skal forsikre seg at så ikke skjer, at ingen mellomleder skal ha muligheten til å si; ”ille bra det som står der, men vi gjør ikke sånn, vi seh”. For å forsikre oss at planverket blir fulgt og fulgt opp, trenger klubben lederskap. Et sportslig, faglig og godt lederskap.

Vi har derfor brukt lang tid til å planlegge og kartlegge hva slags profil klubben trenger for å ivareta dette gjennom en profesjonell sportsjefstilling. Her har vi konkludert og vi er i forhandlingsfasen om aktuell løsning. Hvem, når og hvordan er dog for tidlig å si noe om. Løsning vil bli presentert så snart løsningen er endelig.

Parallelt med dette har IHK gjennom høsten og vinteren utviklet et tettere samarbeid med IL Sparta Elite. Samarbeidsavtalen om sport, som blant annet omhandler både Toppidrett og ”Veien til Elite”, er blitt gjennomgått og analysert. Begge klubber erkjenner at veldig mye i denne avtalen er bra, noen områder ønsker vi å spisse, samt at to klubbers evne til å realisere samarbeidet må tydeliggjøres og muliggjøres enda bedre. Fokuset til begge klubbene er likt, men også her trenger vi et lederskap og en motor i form av en profesjonell sportsjef.

Vi må akseptere at vi lever i en globalisert verden. Mennesker ønsker i større grad å kartlegge videreutviklingsmuligheter på langt flere steder enn på hjemstedet. Noen ender opp med å prøve ut en utviklingsmulighet ved å flytte ut. I like stor grad som at IHK Sparta Sarpsborg kan fremstå som en klubb som leverer kvalitetsungdom, ønsker vi å fremstå som en klubb som tiltrekker seg kvalitetsungdom. Dette er ambisiøse mål, som krever en alltid tilstedeværende modernisert faktor. Men i like stor grad må den stabile grunnplattformen fremstå med høy kvalitet. Svaret på dette starter med den sportslige planen vi har brukt lang tid å utarbeide. Denne skal fremstå som så sentral i hele vårt sportslige arbeide, at både våre eksisterende og kvalitetssøkende nye medlemmer aldri skal være i tvil om hva som er Spartamodellen.

Med tilgang til to isflater, eget treningsrom, samarbeid med St. Olav vgs toppidrettslinje, tett samarbeid med Sparta Elite, nær tilgang til eksterne treningsfasiliteter, egen hockeyshop, egen kafé, ett godt innarbeidet trenerkorps og fysioterapi i eksisterende anlegg, mener vi at vi allerede besitter et attraktivt konkurrerende tilbud, som en grunnplanke. Ved å tillegge en kvalitetsgjennomarbeidet sportsplan starter vi med å ytterligere spisse og øke attraktiviteten. I fremtiden har vi som mål å bli nasjonalt ledende på utvikling av unge hockeyspillere. IHK Sparta Sarpsborg skal tilby breddeidretten like gode kvaliteter og høyt fokus.

IHK Sparta Sarpsborg har derfor som mål, før inneværende sesong er ferdig, å:

1. Presentere en utarbeidet sportslig plan
2. Presentere en avklart ny sportslig ledelse
3. Presentere sportslige mellomledere på de aldersbestemte lagene
4. Reforhandle avtalen av det sportslige samarbeidet med Sparta Elite


Med vennlig hilsen
Kjetil Jacob Mellum
for styret i IHK Sparta Sarpsborg