Content1 | col1

Nyhetsbrev fra dommeransvarlig

<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field ImageText2. Check your template! --></pre>

Jeg heter Rita Rygh og er klubbens dommeransvarlig denne sesongen. Jeg vil i dette brevet forklare litt av mine arbeidsoppgaver og hva dere kan “bruke” meg til.

I utgangspunktet har jeg en veldig administrativ rolle som dommeransvarlig, og jeg har andre forbunds- og elitedommere i klubben som hjelper meg med det praktiske arbeidet rundt rollen som dommeransvarlig. Disse rapporterer tilbake til meg slik at jeg hele tiden har full kontroll over hva som skjer og hvordan dommere utvikler seg osv.

 

Norges Ishockeyforbund krever at alle klubbene skal ha en dommeransvarlig, en som kan være deres bindeledd i mellom forbund og klubb. Å være dommeransvarlig innebærer endel oppgaver som jeg skal skissere nedenfor, slik at dere vet når dere kan kontakte meg.

 

Dommeransvarlig skal rekruttere og utvikle klubbens dommere.

-Under dette ligger det også at jeg skal melde opp dommere som jeg/eller mine medarbeidere etter flere kriterier (som er bestemt at dommerutvalget) mener innehar de ferdigheter/forutsetninger som dommerutvalget mener at en kretsdommer skal ha.

 

-Jeg, eller en av mine medarbeidere, skal veilede hver klubbdommer minimum 2 ganger per sesong. Dette innebærer å veilede dommeren under en eller flere kamper og/eller dømme kamper sammen med klubbdommerne.

 

-Bestille dommerutstyr, slik at klubbens dommere har det utstyret de trenger tilgjengelig.

 

-Holde dommerkurs 1 gang per sesong.

 

-Svare på spørsmål klubbens dommere har på mail, SMS og Facebook.

 

-Vise klubbens medlemmer at det er gøy å være dommer!

 

Oppsett av dommere til seriekamper, turneringer og treningskamper.

Miniserier fra U8 t.o.m U10

-Dommeransvarlig skal ha beskjed så fort miniserien er bestemt, om dato, ca antall kamper og ca klokkeslett. 3 uker før cupen starter skal dommeransvarlig ha kampoppsettet på mail.

 

Seriekamper U11 t.o.m U13

-Send oppsettet til dommeransvarlig så fort dere mottar oppsettet fra forbundet. Dommeransvarlig skal gi beskjed om hvilke dommere som dømmer senest 2 dager før kampen skal spilles. Men for å kvalitetssikre at det ikke er blitt noen misforståelser, så bør lagleder sende en SMS/mail til dommeransvarlig 2-3 dager før kampen skal spilles.

 

-Er det endringer i kampoppsettet må dommeransvarligha beskjed fra lagleder umiddelbart. Er det ikke blitt gitt skriftlig beskjed om dette senest dagen før, og dommere møter til kamp, må lagleder betale oppmøtte dommeres reiseutgifter etter gjeldene satser (dette gjelderalle kamper i klubbens regi).

 

Alle klubbens treningskamper

-Dommeransvarlig må ha beskjed minimum 1 uke før kampen skal spilles.

 

Alle klubbens cuper

-Dommeransvarlig skal ha beskjed så fort cupen er bestemt, om dato, ca antall kamper og ca klokkeslett. 3 uker før cupen starter skal dommeransvarlig ha kampoppsettet på mail.

-Ha en dommeransvarlig tilstede eller tilgjengelig på tlf. under cuper.

 

Holde sekretariatskurs som gjennomgår følgene:

-Føring av matchprotokoll

-Oppfølging av policydokumentet

-Lett innføring i dommertegn og regler

-Generell oppførsel i sekretariatet

-Gjennomgang av utvisningsprosedyrer

-Gjennomgang av klokkeprosedyrer (ikke opplæring på hvordan bruke klokka)

 

Holde enkle regelkurs for lagene slik at de kanskje får en bedre mulighet til å forstå hvorfor dommeren gjør som dommeren gjør.

-Viktig for at spillerne skal unngå farlige og unødvendige utvisninger, samt at vi tror at jo mer informasjon spillere har rundt dommergjerningen, jo bedre respekt vil de få for dommere og den jobben dommere gjør. “Uten dommere, ingen kamp!” Vi må ha fokus på fair play and respect, som er forbundets satsningsområder.

 

Møte på noen trener-/lagleder-/styremøter i løpet av sesongen på forespørsel.

 

Evt. andre oppgaver på klubbens forespørsel.

 

Det er mange foreldre, trenere, lagledere ol. som har meninger om hvem som skal dømme, hvor mye de skal ha betalt, hvem som skal bli kretsdommere, hvor mange kamper hver enkelt skal dømme osv. Jeg forstår godt at alle ønsker sitt lag det beste, både være seg kvalitet på dommere og kostnaden på dommere. Men dette er dessverre ikke områder dere har mulighet til å påvirke.

 

Skal jeg kunne rekruttere og utvikle dommere MÅ alle dommere få like mange sjanser uansett nivå, og det er jeg og mine medarbeidere som vurderer dette nivået. Noen dommere lærer saktere enn andre, men det er kanskje de som blir de beste dommerne til slutt.

 

Så her i klubben er det bestemt at alle skal i utgangspunktet ha tilbud om samme antall kamper i løpet av en sesong, og lik mulighet til å utvikle seg. Selvsagt er det ikke alltid alle kan, og noen får da dømme mer enn andre, men det er det ikke nivået som avgjør. Tiden jeg bruker på slike saker ønsker jeg heller å bruke på klubbens dommere og deres utvikling.

 

Så for å avslutte denne diskusjonen en gang for alle har jeg satt opp noen punkter jeg ønsker dere skal ha respekt for, og følge.

 

-Dere skal betale det dommerne har skrevet på regningene. Er dere uenige, ikke ta det med dommeren der og da, men betal ut det de krever og ta kontakt med meg etterpå slik at jeg kan bistå i å se om dommerens regning er riktig.

 

-Vi nominerer dommere til kretsdommere, ikke dere.

 

-Støtt alltid klubbens dommere foran klubbens medlemmer og andre klubber. Skjer det noen episoder under kamper som dere mener er viktige, så send en rapport til meg. Jeg følger opp saken med den dommeren det gjelder, og setter evt. inn tiltak. Ikke ta saken i egne hender. Vær hyggelige med tilbakemeldinger om gode ting også.

 

-Dere får de dommerne dere får til kamper. På liten bane kommer det 1 dommer per bane, på stor bane er det stort sett to dommere, men pga. nivåutviklingen i seriene til U12 og U13 kan det hende at det blir satt opp tre dommere på noen av kampene.                                                                                                                                                               

Det er i dag, dessverre blitt sånn at det er manko på dommere når man kommer opp på aldersbestemte klasser. Mye av grunnen til dette er at mange mister lysten på å være dommer, bla pga. mye negative opplevelser med voksne personer rundt lagene.

 

Det er viktig at vi i klubben vår går foran som ett godt eksempel på dette, og alltid behandler dommere med respekt -uansett hvilket nivå det gjelder. Dette innebærer også på tribunen, i gangene og utenfor ishallen. Det er veldig viktig at vi oppmuntrer de få dommerne vi har her i Norge, og ikke skremmer dem vekk. For en ting er sikkert; Vi trenger alle de dommerne vi kan få, ellers så kan vi etterhvert få problemer med å gjennomføre seriekamper ol. pga. dommermangel.

 

Så jeg stoler på at alle dere i klubben går foran som gode eksempler, og hjelper oss i å bevare de dommerne vi har!

 

Dette ble ett langt brev, men håper dette har gitt alle en liten forklaring på hva mine oppgaver er. Har dere noen spørsmål så ta gjerne kontakt på mail eller tlf.

 

Med vennlig hilsen

 

Rita Rygh

Dommeransvarlig

IHK Sparta Sarpsborg

[email protected] / 472 62 424

 

Uskriftsvennlig versjon