Content1 | col1

Rutiner ved investering i keeperutstyr

<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field ImageText2. Check your template! --></pre> Informasjon fra styret om rutiner og ordning ved investering i keeperutstyr:

Styret i IHK Sparta Sarpsborg har hatt en gjennomgang av investeringsrutinene til klubben hva gjelder keeperutstyr.

 

Det er en kjensgjerning at utstyret medfører en stor kostnad for de familier som har keepere. Som tidligere år ønsker IHK å hjelpe til økonomisk til disse familiene med bevilgninger, slik at byrden lettes noe og at vi sammen kan fortsette vår satsning på keeperne i klubben.

 

Styret har vedtatt følgende oppjusterte summer til keeperutstyr for de forskjellige årsklassene, gjeldende fra sesongen 2014/2015:

 

U8, U9 og U10 - IHK holder keeperutstyr til disse årsklassene

U11 - Kr. 2.500

U12 - Kr. 3.500

U13 - Kr. 4.000

U14 - Kr. 4.500

U15 - Kr. 5.500

U16 - Kr. 8.000

U18 - Kr. 10.000

U21/Damelaget   - Kr. 10.000

 

Det investeres utstyr til maks to keepere pr. alderstrinn pr. år. Utover dette må det søkes om eventuell ekstrabevilgning. Hovedmaterialforvalter Bjørge Asbjørnsen skal orienteres og godkjenne innkjøpene.

 

Keeperutstyr for U8, U9 og U10 er IHK sin eiendom. Utstyr for de respektive årsklassene er keeperens eiendom.

 

Det gis bevilgninger ut i fra oppsatte modell til snapphanske, spakhanske og leggskinn. Annet utstyr holdes av spilleren selv. Ved godkjenning av innkjøp ovenfor hovedmaterialforvalter Bjørge Asbjørnsen skal spesifisert kvittering legges frem for vedkommende, som så gir denne videre til administrasjonsleder for utbetaling.

 

MERK! For å få utbetalt støtte må utstyret kjøpes i vår egen Hockeyshop. Ved avvik må dette avklares på forhånd.

 

Med vennlig hilsen

Styret