Content1 | col1

Treningsavgift i IHK Sparta Sarpsborg

IHK Sparta Sarpsborg leverer et rikt og godt tilbud til sine spillemedlemmer. For å opprettholde og videreutvikle dette tilbudet, må hver enkelt spiller betale en treningsavgift til klubben. Avgiften er differensiert ut i fra alder, og er med på å finansiere det totale sportslige tilbudet klubben har.

 

Det er ikke foretatt justering av treningsavgift før sesongen 2017/18, sett bort i fra for Damelaget.

 

Det ble foretatt en justering i treningsavgiftmodellen i klubben før 15/16 sesongen hvor sommertreningsavgiften på kr 350 ble lagt inn i den totale treningsavgiften. Dette betyr at det ikke blir noen tilleggsfaktura for vår- og sommertrening fremover. For elitelagene U18 og U20 har klubben inkludert i treningsavgiften alle egenandeler ifb. med reise, kost og losji ved bortekamper i serien. Spillerne får servert mat ifb. lengre bortekamper, som tidligere praksis.

 

Følgende totale treningsavgift er gjeldende:

 

SHS

U8

U9

U10

U11

U12

U13

kr 950

kr 2500

kr 7100

kr 7700

kr 7700

kr 8100

kr 8200

Del 1:

kr 1 665

kr 4 735

kr 5 135

kr 5 135

kr 5 400

kr 5 465

Del 2: 

kr 835

kr 2 365

kr 2 565

kr 2 565

kr 2 700

kr 2 735

U14

U15

U16

U18

U20

Damer

Jenter

kr 8400

kr 8950

kr 9450

kr 11750

kr 11750

kr 9100

kr 1500

kr 5 600

kr 5 965

kr 6 300

kr 7 835

kr 7 835

kr 6 100

kr 1 000

kr 2 800

kr 2 985

kr 3 150

kr 3 915

kr 3 915

kr 3 000

kr 500

NB! De spillerne som trener/spiller med annen årsklasse, betaler treningsavgift iflg laget spilleren tilhører aldersmessig.

 

Oppdeling av faktura for treningsavgift:

Klubben fakturerer treningsavgiften i to terminer, som synliggjort i tabellen ovenfor.

Del 1 har betalingsfrist 02. oktober og del 2 har betalingsfrist 20. desember.

Det kan avtales annen betalingsplan ved å kontakte administrasjonsleder.

 

Faktureringsavgift:

Ved utsending av faktura tilkommer en faktureringsavgift pålydende kr 45.

 

Lisens:

Treningsavgiften dekker ikke spillerlisensen til Norges Ishockeyforbund fra U13 og videre, men klubben sørger for de yngre aldersgruppene. Spillerlisensen inneholder blant annet forsikring. Informasjon og innbetalingsoppfordring for de spillere fom. U13 blir sendt direkte fra NIHF. Spillerlisens er avgjørende for tillatelse til å spille kamper.

 

Sosial profil:

IHK Sparta Sarpsborg arbeider for at treningsavgiften til klubben skal være så lav som mulig for våre medlemmer, samtidig som kvalitativt innhold og mengde skal opprettholdes og videreutvikles. For å hjelpe til med en avkorting på avgiften arrangerer klubben hver sesong dugnadsaktiviteter til inntekts ervervelse for medlemmene. Dugnadaktivitetene introduseres fra U9. Første året som lag (U8) deltar ikke i dugnadsordningen.

 

  • Ved å delta i og gjennomføre fullt ut hver sesongs gjeldende lotteridugnad, avkortes treningsavgiften med kr 1.000.
  • Ved å delta i og gjennomføre fullt ut hver sesongs gjeldende dugnader for salgsfremmende tiltak, avkortes treningsavgiften med kr 3.600. Denne dugnadsformen er i tillegg med på å skaffe de respektive lagene kjærkomne dugnadsmidler.

 

Ved 100% deltagelse i disse dugnadsaktivitetene vil dette bety at treningsavgiften reduseres til:

 

 

U9

U10

U11

U12

U13

 

kr 2500

kr 3100

kr 3100

kr 3500

kr 3600

U14

U15

U16

U18

U20

Damer

kr 3800

kr 4350

kr 4850

kr 7150

kr 7150

kr 4500

 

Søskenmoderasjon:
Det innvilges 50% søskenmoderasjon på treningsavgifter fom. barn nr 2. Rabatten fordeles slik at eldste betaler full pris, mens det yngre søsken betaler 50% av den reduserte treningsavgiften over. Se utfyllende forklaring lenger ned.

 

Spillere på dispensasjonsordning fra andre klubber :

For de spillere fra andre klubber, som spiller på dispensasjon for IHK Sparta Sarpsborg, vil treningsavgiften avkortes med den treningsavgift som betales til moderklubb. Det må da fremlegges dokumentasjon til IHK for betalt avgift til moderklubb. Dugnad for IHK Sparta Sarpsborg leveres på lik linje med våre ordinære medlemmer. 

 

Dugnad i kiosk og café:

Det er en forventning at medlemmene i IHK Sparta Sarpsborg skal levere minimum 25 dugnadstimer i klubbens drift av kiosk og café pr sesong. Dette gjelder også fra U9.

 

Konsekvenshåndtering:

Spillere som ikke betaler treningsavgiften kan ikke delta på treninger og kamper i regi av IHK Sparta Sarpsborg. Ved en eventuell overgang til annen klubb vil lisens ikke kunne overføres før forpliktelsen til IHK Sparta Sarpsborg er nullstilt.

 

MERK:

Fakturautsending vil komme på plass fra neste år. Foreløpig betales treningsavgiften på følgende måte.

Kontonummer: 1030.10.65529
Merk betaling: Spillers navn, fødselsår og lag

 

Ting det er greit å vite:

  • Har dere 2 barn i IHK Sparta betaler yngste spiller halv treningsavgift og skal ikke selge Salva eller lodd. Kun eldste spiller gjør dette. Treningsavgift for yngste søsken er det 50% søskenmoderasjon på. En oversikt over hva yngste spiller i søskenpar skal betale finnes nedenfor.
  • Har dere 2 barn i Sparta vil vi at dere, for oversiktens skyld, IKKE betaler for de to spillerne sammen, men hver for seg og merker begge innbetaling med navn, fødselsår og lag for spiller.

 

Eksempel søskenmoderasjon:
Familien har 2 søsken som spiller hockey. En på U15 og en på U13. Da blir utregningen slik:

 

1.  U15 barnet betaler full treningsavgift på kr 8950,-, fordelt på Del 1: kr 5965,- og Del 2: kr 2985,-

2.  U13 barnet betaler redusert treningsavgift: kr 1800,-, fordelt på Del 1: kr 1200,- og Del 2: kr 600,-

 

Her er en oversikt over hva yngste barn skal betale i treningsavgift, totalt og oppdelt i 2 rater.

Betaling ved søsken

Total treningsavgift

 

Del 1

Del 2

Yngste i søskenflokken

U8

kr 1 250,00

kr 833

kr 417

Yngste i søskenflokken

U9

kr 1 250,00

kr 833

kr 417

Yngste i søskenflokken

U10

kr 1 550,00

kr 1 033

kr 517

Yngste i søskenflokken

U11

kr 1 550,00

kr 1 033

kr 517

Yngste i søskenflokken

U12

kr 1 750,00

kr 1 167

kr 583

Yngste i søskenflokken

U13

kr 1 800,00

kr 1 200

kr 600

Yngste i søskenflokken

U14

kr 1 900,00

kr 1 267

kr 633

Yngste i søskenflokken

U15

kr 2 175,00

kr 1 450

kr 725

Yngste i søskenflokken

U16

kr 2 425,00

kr 1 617

kr 808

Yngste i søskenflokken

U18

kr 3 575,00

kr 2 383

kr 1 192

 

Spørsmål rundt treningsavgiften kan rettes til administrasjonsleder.