Content1 | col1

Medlemskap i IHK Sparta Sarpsborg

Alle spillere må være medlem i Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg for å kunne delta i aktiviteter i klubbens regi, både treninger og kamper. Medlemskapet betales for ett år av gangen og vedtas på årsmøtet.

Man må være medlem for å ha stemmerett på årsmøtet. Kun medlemmer over 15 år har stemmerett og kun medlemmer kan ha verv i klubben.

 

Medlemskontingenten er fastsatt til:

Aktive spillere / voksne* kr. 400 pr. kalenderår
Familiemedlemskap kr. 800 pr. kalenderår
 Støtte-/ Pensjonistmedlemskap     kr. 200 pr. kalenderår

 

*U8 betaler halv sats ved sesongstart da de er medlemmer kun halve første året.

 

Som følge av at klubbene IHK Sparta Sarpsborg og IL Sparta Ishockey Elite er delt i to klubber (opprinnelig èn klubb), kan man også velge å være medlem av Elite til en ekstra kontingent på kr. 30. Dette medlemskapet vil også gi stemmerett på Elite sitt årsmøte.

 

Klubben ønsker flest mulig medlemmer. Foresatte, familie og venner oppfordres til å melde seg inn i klubben.

 

Spillerforsikring:

IHK Sparta Sarpsborg er tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges Ishockeyforbund (NIHF). Alle barn som driver organisert idrett, og som har betalt medlemskap til klubben, er dekket av barneforsikringsordningen til NIF. Forsikringen er gjeldende fram til den dato spilleren fyller 13 år, og reguleres via spillerlisensen til NIHF. Spillerlisensen registreres hos NIHF ved innbetalt medlemsavgift til klubben. For spillerer f.o.m 13 år vil lisensen bli fakturert direkte fra NIHF.

 

Hvordan bli medlem:

Betal inn beløp for ønsket medlemskap til kontonr. 1030 11 26390. VIKTIG! Merk innbetalingen med navn på spiller og tilhørende lag, eller navn på medlem (passiv).

 

Vi ønsker deg velkommen som medlem i IHK Sparta Sarpsborg!