Content1 | col1

Melde skade for lisensierte spillere

Alle lisensierte spillere i ishockey er forsikret i Gjensidige, og alle skader skal meldes inn. Les mer »

Melde skade i barneidretten

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret. Les mer »