Content1 | col1

IHK Sparta Sarpsborg i sosiale medier

Klubben har utarbeidet retningslinjer for vår egen bruk av sosiale medier, og vi har også en holdning til medlemmers bruk. Vi ønsker å være tilstede på arenaer der brukerne og interessentene våre er. For å yte service, informere, reklamere, komme i dialog og gi muligheter for deling av opplevelser knyttet til klubben vår.  

Riktig bruk av sosiale medier, i sammenheng med vår nettside, vil også øke synligheten vår og gjøre flere klar over hva vi som klubb tilbyr.  

Sosiale medier kjennetegnes av deltagelse, dialog, fellesskap, åpenhet og frihet. Ved aktivt å delta i sosiale medier, kan vi komme nærmere medlemmene våre.  

IHK Sparta Sarpsborg i sosiale medier
Administrativ leder har rollen som ansvarlig redaktør, og har ansvaret for de offisielle kontoene som er eller blir opprettet. Administrativ leder kan derimot delegere ansvar dersom dette er mulig slik at den daglige oppfølging av offisielle kontoer, videreformidling av henvendelser til rette person, samt utlegging av svar/kommentarer ivaretas av en dedikert ansatt.

Webansvarlig Jenny Karlstad-Solberg har i dag dette ansvaret.  

Vår målgruppe for bruk av sosiale medier

Medlemmer, ansatte, trenere, støtteapparat, media, andre klubber og publikum.  

Målgruppen vil tjene på at vi benytter sosiale medier ved at de kan få bedre service gjennom å finne eller få svar på spørsmål de lurer på. De kan få et bedre innblikk i hva vi driver med, og dermed få et nærmere forhold til IHK Sparta Sarpsborg.  

De kan enkelt komme i kontakt med oss, si meningen sin og få et svar tilbake, slik tilfellet er med medlemmer som tar kontakt på den etablerte Facebooksiden i dag.  

På disse sidene linkes det til aktuelle saker på vår webside, og de kan få informasjon som de har bruk for på en enkel måte.  

Vår holdning til negativ omtale i sosiale medier

Vi ser ikke på kritikk eller negativ omtale som truende. Vi vil ikke prøve å kontrollere samtalene, men heller delta i dem. Vi skal se på kritikk som en mulighet for dialog og forbedring. Alle svar på kritikk gjennom sosiale medier koordineres av webansvarlig.  

Hvis innholdet i omtalen har relevans i forhold til samtalen eller prosessen den henviser til, tar vi det på alvor, uavhengig om det er positivt eller negativt. I slike tilfeller gir vi alltid en tilbakemelding, takker for engasjementet og ser på tilbakemeldingen som en mulighet til forbedring og dialog. Vi sletter aldri slike innlegg. Ekstra positivt er det om vi kan bruke dialogen i det sosiale mediet som et praktisk verktøy til forbedring, gjennom å involvere brukerne av mediet i prosessen.  

Hvis innholdet er irrelevant, ute av sammenheng, støtende, personangrep eller i strid med norsk lov, går vi ikke i dialog. Personangrep og lovstridig innhold fjernes fra sosiale medier vi selv har kontroll over. I andre medier kontakter vi ansvarlig redaktør/utgiver og rapporterer overtramp/lovbrudd.  

Vår responspolicy i sosiale medier - Hvem svarer på hva, og hvor hurtig
Spørsmål som har relevans (jfr. punktet over) besvares så hurtig som mulig, og helst samme dag som det oppdages. Dersom dette ikke er mulig, bør det samme dag gis et foreløpig svar om at et svar er på vei, og en realistisk tidsangivelse.  

Det ligger i de sosiale medienes natur, at det er den som har fått en henvendelse som bør gi det første svaret. Men dette svaret kan gjerne være en henvisning til en annen ansatt som er i bedre stand til å gi et utfyllende svar. Samme regel gjelder altså her som for annen kommunikasjon: Vi skal vurder om vi er den rette til å svare, eller om en kollega eller leder er en mer naturlig adressat.  

Hvordan retter vi opp feil?
Alle kan gjøre feil, også i de sosiale mediene. Oppdager vi at vi har skrevet noe uriktig eller uheldig, retter vi opp og beklager. Personangrep vil, som nevnt tidligere, bli slettet fra alle forum vi har kontroll over.  

Vår holdning til medlemmers bruk av sosiale medier
Hvis bruk av sosiale medier hjelper deg, andre medlemmer, klubben, våre målgrupper eller partnere til å:
-gjøre sin jobb
-løse problemer
-øke kunnskap eller evner
-bidra direkte eller indirekte til å bedre opplevelsen av IHK som klubb
-bygge nettverk
-hjelpe klubben med å promotere sine verdier
da gir det verdi!  

Når du omtaler IHK Sparta Sarpsborg i sosiale medier
Vær en representant for ditt idrettslags verdier. Fremsett meninger og ideer på en respektfull måte. Vær forsiktig med hvor du linker. Ikke snakk negativt om konkurrenter, eller andre. Vær tydelig på din egen rolle og hvem du representerer. Ikke skriv anonymt.  

Selv når du opptrer som privatperson, vil folk kunne oppfatte deg om en representant for ditt idrettslag.  

Vær nøye med å understreke at dine eventuelle synspunkter er dine egne, og ikke representerer IHK Sparta Sarpsborg sine synspunkter. Avklar all bruk av logoer med webansvarlig.  

Beskytt konfidensiell informasjon, medlemmer og samarbeidspartnere. Online-informasjon er ikke privat. Vær klar over at det du legger ut på nettet, vil være der i lang tid, og kan bli delt av andre. Unngå derfor å identifisere eller diskutere medlemmer, ansatte og samarbeidspartnere, med mindre du har deres tillatelse. Legg heller ikke ut bilder av medlemmer eller samarbeidspartnere, uten å ha deres tillatelse.  

Snakk sant
Sjekk hva som er fakta før du blir for bastant i dine meninger. Opptre behersket og høflig. Et av formålene med sosiale medier er å skape dialog, og folk vil ikke alltid være enige. Når du blir konfrontert med uenighet eller kritikk, er det viktig at du opptrer behersket og høflig. Uttrykk dine synspunkter på en klar og logisk måte.  

Ikke oppsøk konflikter, og rett feil når nødvendig. Noen ganger er det best å ignorere en kommentar og ikke gi den unødvendig legitimitet gjennom å svare.   

Tenk barneidrett
Fokuset på kampresultater og målscorere på de yngre lagene (U8-U12) er til tider meget stort i sosiale medier.  

Barneidrettsbestemmelsene sier ingenting om at kampresultater ikke kan publiseres, men vi ønsker at fokuset flyttes til om laget spiller som de har trent, hva det ses forbedringer på, om kameratskapet og lagmoralen osv. Tenk gjennom dette før du publiserer/kommenterer.  

Når du bruker sosiale medier som privatperson oppfordrer vi deg til å
-være mot andre som du vil at andre skal være mot deg
-ikke overdrive banningen eller på andre måter vær ufin i språket
-spørre om lov før du skriver om noen eller legger ut bilder av andre
-huske på at dårlig oppførsel aldri vil gagne deg, verken i eller utenfor klubben

Dette gjelder både spillere, ledere, trenere, støtteapparat og foreldre.

Vi ønsker deg en hyggelig opplevelse i de sosiale mediene!