Content1 | col1

Støtteapparatet sesongen 2017/2018

Kontaktinformasjon til U12 sitt støtteapparat.
Hoved Lagleder og lagleder Sparta Sort: Maria Andersen  tlf. 922 13 348 - mail
Lagleder Sparta Blå: Sigbjørn Larsen tlf 48440005
Lagleder Sparta Hvit: Stefan Østby tlf 90827154

Hovedtrener:
Vegard Andersen  tlf 91345222 mail

Trenere
:  Pål Einar Andersen Veiby tlf 48895879
                Atle Sparby Ohrstrand tlf 97720323
                Marius Andersen  tlf 45415078

Hovedmatrialforvalter: Thomas Pettersen tlf 90158737 mail

Materialforvalter
:  Elling Ellingsen tlf 91732471
                                Øystein Warme- Andersen tlf 90624876
                                 Sven Nøklestad tlf 41505018

                                

Kasserer: Jeanette Veiby


Foreldrekontakt
: Jens Erik Westberg tlf 90637551

Sponsoransvarlige:  Sven Nøklestad tlf 41505018

Trivselsgruppa: Ingunn Aune og Ingrid Westberg.
 
Sekreteriatansvarlig: Anna Jakstad Olsen tlf 41651325

Web ansvarlig: Ingrid Westberg og Sven Nøklestad