Content1 | col2

Ordensregler for vårt anlegg

Alminnelige bestemmelser gitt av Sarpsborg kommune.

Iskultur:
Gå aldri på isen før rett tid –aldri mens ismaskinen kjører. Rett tid for å gå på isen er først når porten til ismaskinen er lukket. Ett minutt før treningstiden er slutt, tutes det i hornet til ismaskinen. Da skal alle pucker (baller) fjernes omgående, og spillere forlater banen straks dette er gjort. Kun 2 ledere (spillere) blir igjen for å flytte målburene for ismaskinen.

Spillebokser:
Spilleboksene ryddes etter bruk. Svaberen brukes til å svabre gulvet.

Garderobene:
Garderobene skal ryddes etter bruk. Alt skal feies opp i søppeldunkene. Under arrangement/kamp er hjemmelaget ansvarlig for at gjestenes garderobe forlates ryddig og i orden. Ved trening tildeles garderoben 30 minutter før treningstid, og man skal være ute av garderoben senest 40 minutter etter avsluttet trening.

Diverse bestemmelser:
All bruk av kølle og puck/ball utenfor isen er strengt forbudt. Det er ikke tillatt å røyke eller snuse i idrettshallen. Dette gjelder også dusjrom og garderober. Kutting av køller og sliping av skøyter skal foregå i eget rom for dette. Å konsumere øl/alkohol erstrengt forbudt.

Ansvar:
Lås garderobens dører. Hallen er ikke ansvarlig for verdigjenstander som kommer bort.

Skade/hærverk:
Eventuell skade eller hærverk faktureres etter skadens omfang.

Merk!
Brudd på reglementet medfører utestengelse fra garderobene ved neste treningstime. Følges ikke de oppsatte bestemmelser vil vedkommende lag kunne utestenges med omgående virkning.