Content1 | col1

LOVNORM FOR IDRETTSLAG

(Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015)


Lov for IHK Sparta Sarpsborg, stiftet 22. juni 1995.
Klubben følger LOVNORM FOR IDRETTSLAG vedtatt av idrettsstyret i NIF.

 

Lovnorm for idrettslag vedtatt av NIF idretsstyre finner dere på denne siden: 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskrifter/

Her finner dere også andre lover og bestemmelser som gjelder for idrettslag, utvalg og kretser.

 

Dere kan gå direkte til lovnormen for idrettslag her:
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/86ada031e90845ddb36836ec5b278784/lovnorm-for-idrettslag-docx